Οι Δωρητές μας

Μπορείτε κι εσείς να στηρίξετε το έργο της "Πνοής Αγάπης". Τα χρήματά σας θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών  διαμονής για ογκολογικούς ασθενείς  και συνοδούς τους στους Ξενώνες μας.