Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Ετήσια συνδρομή: 30€

Σύλλογος Εθελοντών Κοινωνικής Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με καρκίνο των Οικογενειών τους Ν. Π. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πουλίου 9, Αθήνα, τηλ. +30 2106425958, email: pnoi.agapis@gmail.com