Πιστοποιήσεις-Βραβεύσεις


Odoo - Παράδειγμα 1 για 3 στήλες

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών

 

Το Δεκέμβριο του   2018 η «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την λειτουργία της πρωτοποριακής δομής, ως η Μοναδική στην Ελλάδα που συνίσταται στην υποστήριξη του δικαιώματος της στέγασης των ασθενών και συνοδών που προέρχονται από την επαρχία με την παράλληλη o λιστική Ψυχοκοινωνική Στήριξη.

Odoo - Παράδειγμα 1 για 3 στήλες

Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας

 

Η «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» έχει εφαρμόζει   Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας   το οποίο πιστοποιήθηκε κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015   ( ABS Quality Evaluations Certificate of Conformance No . 57138), για τα έτη 2018, 2019 and 2020.
ABS Quality Evaluations Re-Certification of Conformance  No. 141817 for year 2021.

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες

                  Πιστοποίηση Ξενώνων 

Η «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» έχει ενταχθεί στο   Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα   (Αρ.Μητρώου091110ΦΣΕ12026Ο68Ν-1033) και στο   Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (Αρ. Μητρώου 091110ΦΣΕ12026Ο68Ν-0946). Επίσης, είναι   Πιστοποιημένος Φορέας για την Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα   (ΦΕΚ 1336/τ.Β’/12-05-2016).

 

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες

          Patient Partnerships Awards 2021 🏆

Η  «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ»   τιμηθήκε  με το 1ο Βραβείο-Χρυσό για την προσφορά μας στους Ξενώνες "Ιωάννης Δ. Κριτικός" &" Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού". Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια υποστήριξης των δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών τους, τόσο στη στέγασή τους στους Ξενώνες "Ιωάννης Δ. Κριτικός" & "Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού¨, χάρη στη δωρεά της κ. Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού, όσο και στην πολύπλευρη στήριξή τους.

 

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες

   Teva Humanizing Health Awards 2022 🏆


Η  «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ»   τιμηθήκε  με το 1ο Βραβείο-Χρυσό  για πρόγραμμα         "Ολοκληρωμένης Φροντίδας"  το οποίο αφορά την ενδυνάμωση, ανακούφιση και υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους, οι οποίοι διεμένουν στους Ξενώνες  "Ιωάννης Δ. Κριτικός" & "Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού¨.

 

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες

   Patient Partnerships Awards 2022 🏆

Η  «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ»   τιμηθήκε  με το 1ο Βραβείο-Χρυσό για την συμβολή μας στη κάλυψη κρατικής αναπάρκειας εν μέσω πανδημίας Covid19 στους Ξενώνες "Ιωάννης Δ. Κριτικός" &" Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού". Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια  

 

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες


Voluntary Action Awards 2023    🏆

Το Χρυσό Βραβείο απονεμήθηκε στην Πνοή Αγάπης για την κατηγορία
"Πρόνοια για τις Ευάλωτες Ομάδες" 
από   την Skywalker.gr - Εργασία  στην       Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το πολυετές έργο τόσο των Εθελοντών μας όσο και της Δωρήτρια μας κ. Ελισάβετ Φωτεινέλλη Κριτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.