Κοινοποίησε την εμπειρία σου μαζί μας

Εάν επιθυμείτε μπορείτε κι εσείς να συμπληρώσετε ένα μικρό σχόλιο που θα αφορά τον σύλλογο και τους ξενώνες μας