Αληθινή αγάπη...

 Ο συζυγός της πρόσφερε 500 τριαντάφυλλά για να γιορτάσουν την τελευταία ημέρα χημειοθεραπείας.
Εκτιμούμε την αληθινή αγάπη ...

 Σύνδεση to leave a comment