Ετήσια Γενική Συνέλευση

Στην Αθήνα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στα γραφεία του Συλλόγου, Πουλίου 9, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο και των Οικογενειών τους.  Παρευρέθηκαν 18 τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη. Η Συνέλευση άρχισε με την εκλογή του Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης με Πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Ρουγγέρη, Γραμματέα την κ. Θεοδώρα Κονιδάρη και μέλος την κ. Ιωάννα Γραικού. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κάλεσε την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παπακωνσταντίνου να παρουσιάσει τον απολογισμό των δράσεων του Συλλόγου.

 

Η Πρόεδρος στην εισήγησή της ανέφερε ότι τα πολιτιστικά του Συλλόγου πήγαν πολύ καλά στο χώρο του Συλλόγου όσο και στο Νοσοκομείο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», μέχρι τον κορωνοϊό.  Αναπτύχθηκαν δίκτυα για επιχορηγήσεις του Συλλόγου όπως και συνεργασίες με άλλος φορείς σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο.  Στις 5 Μαρτίου 2020 βάση των οδηγιών που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας και για την προφύλαξη των ασθενών, συνοδών, όπως και των υπαλλήλων του φορέα αποφάσισε το Δ.Σ. την αναστολή όλων τον Εθελοντικών δράσεων στο ΓΑΟΝΑ «O Άγιος Σάββας», όπως και την αναστολή Λειτουργίας των Ξενώνων. Αναβλήθηκαν επίσης και άλλες δραστηριότητες για την προβολή του Συλλόγου όπως οι τηλε- μαραθώνιοι  στην ΕΡΤ και στο ΣΚΑΙ. 

 

Στις 25 Μάϊου 2020 οι Ξενώνες «Ιωάννης Δ. Κριτικός» και «Ελισάβετ Φωτεινέλλη Κριτικούς» επαναλειτουργούν βάση νόμου με το 50% δυναμικότητας των κλινών. Ακολουθούνται όλες οι προβλέψεις του Υπουργείου Υγείας και οι απαραίτητες διαδικασίας προφύλαξης των ασθενών, συνοδών και εργαζομένων. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του Συλλόγου “Μιλάμε με τα παιδία στα σχολεία για τον καρκίνο” το οποίο έλαβε χώρα αρχές του χρόνου μέχρι που έκλεισαν τα σχολεία λόγο του κορωνοϊού.  Ζήτησε και από τον κ. Μόσχο να πει λίγα λόγια, ο οποίος επισήμανε ότι το πρόγραμμα στα σχολεία πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και υπήρξε θετική ανταπόκριση των καθηγητών και μαθητών.  Ανέφερε επίσης ότι Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την αίτησή μας για το σχολικό έτος 2020-2021, αλλά με την δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα διαδικτυακά.  Αποφασίστηκε όμως ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του προγράμματος εξ αποστάσεως γιατί έχει βιωματικό χαρακτήρα, και είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των προσώπων, τόσο των μαθητών, όσο και των καθηγητών και συντονιστών.

 

To λόγο μετά πήρε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ζήτησε από την ταμία του Συλλόγου να κάνει τον Οικονομικό Απολογισμό. Όμως με την έλευση του κορωνοϊού η «Πνοή Αγάπης από 10/3/2020 έως 26/4/2020 ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Εργασίας έκανε αναστολή της λειτουργίας των Ξενώνων και έθεσε τους εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας.   Στη συνέχεια όπως ανέφερε και η Πρόεδρος του Δ.Σ. λειτουργούσανε οι δομές με περιορισμένο αριθμό φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα τα έσοδα να πέσουν κατακόρυφα. Έτσι χρειάστηκε τροποποίηση του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα

 

Ο λόγος μετά δόθηκε στην Πένη Λιακοπούλου όπου ανέφερε ότι η χορηγία που λάβαμε από το ΙΣΝ είναι μια ανάσα στην στήριξη του Συλλόγου, όμως τα χρήματα αυτά επαρκούν για ένα χρονικό διάστημα 4 ή 5 μηνών, και επισήμανε την αναγκαιότητα εύρεσης πόρων / χορηγιών για την βιωσιμότητα του Συλλόγου μας.

 

Ζητήθηκε μετά από την κα. Τσερεντζούλια Αγγελική, μέλος της Ελεγκτής Οικονομικής Επιτροπής να διαβάσει στα μέλη το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η κ. Τσερεντζούλια ανέφερε ότι μετά τον έλεγχο και αντιπαραβολή που έγινε με τα παραστατικά των εσόδων και των εξόδων, και με τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου, διαπιστώθηκε ότι για το διάστημα 01/01/2020 εως 15/09/2020 δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Ελεγκτική Επιτροπή ως εκ τούτου ενέκρινε ομόφωνα, για το διάσημα 01/01/2020 εως 15/09/2020, την διαχείριση του Συλλόγου από το Δ.Σ.

  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τα μέλη την έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2020 όπου και εγκρίθηκε ομόφωνα. Το λόγο μετά πήρε η κ. Παπακωνσταντίνου και αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου.  Η Λιάνα Θεολόγου η οποία είναι συντονίστρια του αναβάθμισης της ιστοσελίδας του Συλλόγου, επισήμανε ότι σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η νέα μορφή της ιστοσελίδας του Συλλόγου την οποία και θα δείξει στα μέλη του Δ.Σ για έγκριση πριν αναρτηθεί.

Σύνδεση to leave a comment