Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Πνοή Αγάπης» αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, στις 20 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μμ, στο  Ξενώνα "Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού" στη διεύθυνση  Πουλίου 9, Αμπελόκηποι.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του καταστατικού, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

· Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2023

· Οικονομικός Απολογισμός 2023

· Προϋπολογισμός 2024

· Υποβολή έκθεσης οικονομικού ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2023

· Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/1/2023 έως 31/12/2023

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2024, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη των οποίων η Ετήσια Συνδρομή έχει εξοφληθεί. Παρακαλείστε όσοι δεν έχετε τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή σας, να προχωρήσετε σε κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ GR0701715580006558107135319, ή στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα μέλη που είναι οικονομικά εντάξει, σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρευρεθούν, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν γραπτώς ή μέσω του gov.gr ένα άλλο οικονομικά εντάξει μέλος να ψηφίσει για λογαριασμό τους.

Εκ μέρους του Δ.Σ

Η Πρόεδρος                                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

Ελένη Θεολόγου                                                                                        Γιώργος Πισσάκας

Σύνδεση to leave a comment