Ετήσια Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Πνοή Αγάπης» αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα  με το άρθρο 10 του καταστατικού,
στις 11 Νοεμβρίου 2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μμ, στα γραφεία του Συλλόγου, Πουλίου 9, Αμπελόκηποι.

 

Τα μέλη που έχουν Πιστοποιητικό Εμβολιασμού μπορούν να πάρουν μέρος στις διαδικασίες με την φυσική τους παρουσία στα γραφεία μας.  Όσα μέλη δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό Εμβολιασμού θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες μέσω τηλεδιάσκεψης.   Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του καταστατικού, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

 

  • Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
  • Οικονομικός Απολογισμός 2021 – Ισολογισμός 2021
  • Προϋπολογισμός 2022
  • Υποβολή έκθεσης οικονομικού ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Προκήρυξη αρχαιρεσιών

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18/11/2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

 

Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τους κωδικούς με τους οποίους  θα συνδεθείτε διαδικτυακά.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού,για την συμμετοχή σας στην Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που θα ακολουθήσουν, θα πρέπει να έχετε τακτοποιήσει την ετήσια  συνδρομή σας, την οποία μπορείτε να καταθέσετε στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ  GR0701715580006558107135319, ή στα γραφεία του Συλλόγου αφού κλείσετε ραντεβού.  Για όσους θα πάρουν μέρος στην συνέλευση με την φυσική τους παρουσία, μπορούν να καταβάλουν την συνδρομή τους την ίδια μέρα.

 

Για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή κατατίθεται μέσω email ή γραπτώς στα γραφεία του Συλλόγου και  ώρες 10:00 – 13:00, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (8 Νοεμβρίου 2021) και των εκλογών, οι οποίες πραγματοποιούνται αμέσως μετά το πέρας της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  Στις εκλογές μπορούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά και όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν στο χώρο του Συλλόγου μας, μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς» (Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο).

 

Τα μέλη που είναι οικονομικά εντάξει, σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρευρεθούν, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν γραπτώς ένα άλλο οικονομικά εντάξει μέλος, να ψηφίσει για λογαριασμό τους.

 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ.

                 

   Η  Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Παπακωνσταντίνου                                                         Λιάνα Θεολόγου

Σύνδεση to leave a comment