Αρχείο νεοπλάσιων
Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που ακόμη παλεύει να δημιουργήσει αρχείο νεοπλασιών. Είναι αυτονόητο όμως ό,τι για να χαράξεις πολιτική υγείας πρέπει να γνωρίζεις την πραγματικότητα.
Η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία είναι η πιο οργανωμένη ηλεκτρονικά ειδικότητα. Όλες οι ακτινοθεραπείες από όλη την Ελλάδα, από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα αποστέλλονται σε ειδική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.
Αυτή η καταγραφή αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο για να σχεδιάσεις το επόμενο βήμα της Ακτινοθεραπείας
Αλλά ο ΕΟΠΥΥ απαξιοί ακόμη και να απαντήσει στο αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και να την ενημερώσει για τον συνολικό αριθμό των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία τα προηγούμενα 3 χρόνια και τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν.
Ελλάδα 2021....
Γιώργος Πισσάκας
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)


Σύνδεση to leave a comment