Δελτίο Τύπου για την απόφαση του Υφυπ. Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χαρδαλιά

Μετά από την ανακοίνωση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χαρδαλιά, για την κάλυψη της στέγασης των ασθενών με καρκίνο που έρχονται από τη Νησιωτική και Ηπειρωτική Ελλάδα, προκειμένου να υποβληθούν σε θεραπείες στα νοσοκομεία της Αττικής, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα κάτωθι.

Η Πνοή Αγάπης, ως φορέας διαχείρισης δυο ξενώνων για ασθενείς με καρκίνο και τους συνοδούς, που εξυπηρετεί ακριβώς τους ανωτέρω σκοπούς, πέραν της ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους, προτείνουμε τα παρακάτω:

Α. Η λήψη των αιτημάτων των ασθενών να γίνεται από τους κοινωνικούς λειτουργούς των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων Νοσοκομείων. Η Πνοή Αγάπης λόγω τεχνογνωσίας διατίθεται να συμβάλει ως αρωγός στη λήψη και διαχείριση των αιτημάτων, όπως γίνεται μέχρι σήμερα..


Β. Κατόπιν, η Κοινωνική Υπηρεσία δύναται να έρθει σε επικοινωνία με τα αναφερθέντα από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χαρδαλιά, τηλέφωνα επικοινωνίας.


Γ. Για τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η Ιατρική Βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό και τα σχετικά επισυναπτόμενα ιατρικά έγγραφα σε, καμία περίπτωση δεν δίνονται στη
reception του ξενοδοχείου. Αντι αυτου θα γίνεται η διασύνδεση από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και την Πνοή Αγάπης με τους οριζόμενους υπεύθυνους στο ξενοδοχείο.      

               
Δ. Οι αυξημένες ανάγκες των ασθενών αδυνατούν ιδιαιτέρως σήμερα να ανταποκριθούν σε οικονομική δαπάνη του ξενοδοχείου λόγω και της διάρκειας των παράλληλων θεραπειών.

Ε. Τα παραπάνω προτείνεται να ισχύσουν και για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία καθώς και σε τακτικούς επανέλεγχους.

 Για το  Διοικητικό Συμβούλιο της “Πνοής Αγάπης”

                                     Η Πρόεδρος                                                              Η Γεν.Γραμματέας

                              Μ.Παπακωνσταντίνου                                                          Λ.Θεολόγου

Sign in to leave a comment