Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών στην Πανηγυρική Συνεδρία της 21ης ΔεKεμβρίου 2018 βράβευσε το έργο της "Πνοή Αγάπης" που συνίσταται στη στέγαση των ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους. Ασθενείς απο όλη την Νησιωτική και Ηπειρωτική Ελλάδα, με την παράλληλη ολιστική ψυχοκοινωνική υποστήριξη και φροντίδα, τόσο των ιδίων όσο και των μελών της οικογενείας τους, στους Ξενώνες "Ιωάννης Δ. Κριτικός" και "Ελισάβετ Φωτεινελη Κριτικού".

Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου  χρηματικό έπαθλο απονεμόμενο σε οργάνωση - σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας,

στον Σύλλογο Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο και των Οικογενειών τους «Πνοή Αγάπης»

για την προσφορά του στους ασθενείς και τους συνοδούς τους σε Κοινωνικούς Ξενώνες Φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, την ψυχοκοινωνική στήριξη και τις εν γένει εθελοντικές δράσεις καθημερινής βοήθειας προς αυτούς.
in News
Sign in to leave a comment