Εκτακτη Γενική Συνέλευση
14 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Πνοή Αγάπης» στην Συνεδρίαση της 19ης Μαϊου 2022 αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα  με το άρθρο 10 του καταστατικού, στις 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00μμ δια ζώσης στα γραφεία του Συλλόγου, Πουλίου 9, Αμπελόκηποι.

 

Οι παρευρισκόμενοι υποχρεούνται να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού Rapid Test ημέρας.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του καταστατικού, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

  • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2021 - Ισολογισμός 2021

 

  • Έγκριση Προϋπολογισμού 2022

 

  •  Απαλλαγή του Δ.Σ. προηγούμενης χρήσης 2021

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 21 Ιουνίου 2022, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη των οποίων η Ετήσια Συνδρομή έχει εξοφληθεί.  Παρακαλείστε  όσοι δεν έχετε τακτοποιήσει την ετήσια  συνδρομή σας για το Οικονομικό Έτος 2022, να προχωρήσετε

σε κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ  GR0701715580006558107135319, ή στα γραφεία του Συλλόγου κατόπιν ραντεβού, ή μπορείτε να καταβάλετε την συνδρομή σας την ίδια μέρα.

Τα μέλη που ενώ είναι λογιστικώς τακτοποιημένα, δεν μπορούν να παρευρεθούν λόγω ανωτέρας βίας, δύνανται να εξουσιοδοτήσουν γραπτώς ένα άλλο λογιστικά τακτοποιημένο μέλος, να ψηφίσει για λογαριασμό τους.

   Η Πρόεδρος                                                                        Η Γεν.Γραμματέας


   Λιάνα Θεολόγου                                                                  Μάνια Καπρίτσου

in News
Sign in to leave a comment