Επαναληπτική Τακτική ΓΣ-Αρχαιρεσίες
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Προκήρυξη Αρχαιρεσιών

 

 

 

 

Αγαπητά μέλη,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Πνοή Αγάπης» στην έκτακτη συνεδρία του της 27ης Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα  με το άρθρο 10 του καταστατικού, στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μμ, στα γραφεία του Συλλόγου, Πουλίου 9, Αμπελόκηποι.

 

  Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του καταστατικού, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

  •  Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
  • Οικονομικός Απολογισμός 2021 – Ισολογισμός 2021
  • Προϋπολογισμός 2022
  • Υποβολή έκθεσης οικονομικού ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Προκήρυξη αρχαιρεσιών.


 Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού,για την συμμετοχή σας στην Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που θα ακολουθήσουν, όσοι δεν έχετε τακτοποιήσει την ετήσια  συνδρομή σας, μπορείτε να καταθέσετε στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθ. Λογαριασμού ΙΒΑΝ  GR0701715580006558107135319, ή στα γραφεία του Συλλόγου αφού κλείσετε ραντεβού.  Όσοι συμμετέχετε στην συνέλευση με την φυσική σας παρουσία, μπορείτε να καταβάλετε την συνδρομή σας την ίδια μέρα.

 Για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή κατατίθεται μέσω email ή γραπτώς στα γραφεία του Συλλόγου και  ώρες 10:00 – 13:00, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (7 Δεκεμβρίου 2021) και των εκλογών, οι οποίες πραγματοποιούνται αμέσως μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

 Τα μέλη που έχουν Πιστοποιητικό Εμβολιασμού μπορούν να πάρουν μέρος στις διαδικασίες με την φυσική τους παρουσία στα γραφεία μας.  Όσα μέλη δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό Εμβολιασμού θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τους κωδικούς με τους οποίους  θα συνδεθείτε διαδικτυακά.

Στις εκλογές μπορούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά και όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν στο χώρο του Συλλόγου μας, μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς» (Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο).

 Τα μέλη που είναι οικονομικά εντάξει, σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρευρεθούν, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν γραπτώς ένα άλλο οικονομικά εντάξει μέλος, να ψηφίσει για λογαριασμό τους.

 

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ.

                 

        Ο Αντιπρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας

                                                                                      

          Γ. Πισσάκας                                                                                  Λ. Θεολόγου

 

in News
Sign in to leave a comment