Καλή αρχή στο νέο ΔΣ !!!
Θερμά ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και στήριξαν την συνέχεια των Ξενώνων "Ιωάννης Δ Κριτικός" και "Ελισάβετ Φωτεινελλη-Κριτικού", συνεχίζοντας την υποστήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον!!!
Νέο εκλεγεν ΔΣ Πνοή Αγάπης
2021-2024
Πρόεδρος: Θεολόγου Λιάνα
Αντιπρόεδρος: Πισσάκας Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Καπρίτσου Μάνια
Ταμίας: Βασιλάκου Λιλίκα
Μέλη: Αρδαβάνης Αλέξανδρος
Καρακάση Βίκυ
Λιακοπούλου Πένυ

Καλή μας αρχή!!!!
in News
Sign in to leave a comment