Στήριξη της Πνοής Αγάπης

Το 2009 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Πνοή Αγάπης με κύριο στόχο τη δημιουργία Ξενώνων για τη φιλοξενία ασθενών με καρκίνο από την επαρχία προκειμένου να υποβληθούν σε εξωτερικές θεραπείες (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία) ή για κλινικούς ελέγχους στα Ογκολογικά Νοσοκομεία της Αθήνας. Το έργο των εθελοντών ξεκίνησε το 2003 με συγκεκριμένη δράση στο Α.Ο.Ν.Α. Αγιος Σαββας και το νοιάξιμο στα προβλήματα των συνανθρώπων μας, οδήγησε επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων στη δημιουργία του συλλόγου.

Κύριο μέλημα μας παραμένει η υποστήριξη των ασθενών στο δικαίωμα στέγασής τους με την παράλληλη ολοκληρωμένη φροντίδα και στη συναισθηματική και κοινωνική στήριξή τους στις εξατομικευμένες ανάγκες.

Στα 11 χρόνια λειτουργίας του, δημιουργήθηκαν οι δυο Ξενώνες "Ιωάννης Δ. Κριτικός" & "Ελισάβετ Φωτεινέλλη Κριτικού", δωρεές, με πλήρη εξοπλισμό από την κυρία Ελισάβετ Φωτεινέλλη Κριτικού, φιλοξενώντας μέχρι σήμερα περισσότερους από 2.000 ασθενείς με καρκίνο με τους συνοδούς/ φροντιστές τους. Παράλληλα, παρέχονται αδιάλειπτα ολ' αυτά τα χρόνια, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, τόσο στους φιλοξενούμενους μας στους Ξενώνες, όσο και στους νοσηλευόμενους, στους συνοδούς τους αλλά και στο προσωπικό του Α.Ο.Ν.Α. Αγιος Σαββας.

Η νέα συνθήκη του covid 19, οδήγησε το Σύλλογό μας, όπως και όμορους φορείς, μέσα σε μια νύχτα, στην πλήρη αναστολή των προγραμμάτων του και στη μερική λειτουργία των Ξενώνων (με το 50% της δυναμικότητας των κλινών), λόγω της αναγκαίας λήψης των προστατευτικών μέτρων για τους φιλοξενούμενους.

Επίσης, η συνθήκη του κορωνοιού, οδήγησε σε βασική μείωση των εσόδων του φορέα με αποτέλεσμα την δυσκολία κάλυψης πολύ βασικών πάγιων αναγκών για την λειτουργία των δυο Ξενώνων και του Συλλόγου μας.
Η στήριξή σας θα είναι πολύτιμη με οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπους που εσείς επιλέξετε:

ü Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

1. Αρ. Λογαριασμού Πνοή Αγάπης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

6558-107135-319

ΙΒΑΝ: GR 070171 5580 0065 5810 7135319

 2. Αρ. Λογαριασμού Ξενώνων «Ιωάννης Δ. Κριτικός» & «Ελισάβετ Φωτεινέλλη Κριτικού», ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
6558108671516

IBAN: GR 820171 5580 0065 5810 8671 516

ü Εθελοντική προσφορά

ü Χορηγία αναλώσιμων ειδών

Σας ευχαριστούμε πολύ!!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε μαζί μας στο 210 6425958 (Δευ - Παρ)

in News
Sign in to leave a comment