Η δύναμη της ομάδας ακλόνητη...

Σε κάθε δύσκολη στιγμή, η δύναμη της ομάδας παραμένει ακλόνητη και καθοριστική.
Σύντομα η ομάδα μας ξανά μαζί, κοντά στον άνθρωπο σε ανάγκη, με αγάπη, δημιουργία, χαρά και αφοσίωση και φυσικά με ολη την προσοχή που απαιτούν οι νέες συνθήκες.

Η εθελόντρια Κουλούρα Μαρία


Sign in to leave a comment