Οταν βρεθούμε μέσα σε μια αληθινη σχέση...

"Όταν βρεθούμε μέσα σε μια αληθινή σχέση, στην οποία καλούμαστε να κρατήσουμε χώρο για τα πλέον απόκρυφα συναισθήματα, η συμπεριφορά μας καθορίζεται από το παρελθόν μας κι από το φόβο μήπως οι ευαισθησίες μας γίνουν αντικείμενο χλευασμού. Θα θέλαμε να μοιραστούμε με τον άλλον τις βαθύτερες αλήθειες μας, αλλά φοβόμαστε να τις εκθέσουμε σε έναν κόσμο διαφορετικό από τον δικό μας, που μπορεί να μην τις κατανοήσει." (Aldo Carotenuto, 2002)

(Κάλαντα και στολισμένοι διάδρομοι στον Αγ. Σάββα Δεκ.2019)

Με πολλή εκτίμηση κι αγάπη,

Αγγελική Λιανού

Sign in to leave a comment