Νεοπλάσματα του μαστού και του γεννητικού συστήματος της γυναίκας

02-04 Δεκεμβρίου 2016
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Αθήνα

Οργάνωση:
«Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα και Κλινική Πράξη»


Sign in to leave a comment